Nguyen-Saveurs du Vietnam

BOISSONS

Đồ uống không cồn – Boissons sans alcool:

5.1 Sữa đậu nành – Lait de soja maison (..cl) CHF 6.-

5.2 Nước táo – Jus de pomme (..cl) CHF 4.-

5.3 Nước dừa – Jus de coco (..cl) CHF 6.-

5.4 Sodas (..cl): Coca-cola, Coca-cola (zero), Fanta, Sprite CHF 4.50

5.5 Ice-tea CHF 4.-

5.6 Si-rô – Sirop CHF 2.-

5.7 Trà – Thé (vert/jasmin) CHF 4.50

5.8 Cà phê sữa đá – Café au lait glacé (..cl) CHF 6.-

5.9 Nước khoáng – L’eau minéral CHF 4.-

Bia -Biere:

5.10 Bia Sài gòn – Biere Vietnamien (6%) CHF 6.-

5.11 Bia Singha – Biere Thailandaise (6%) CHF 6.-

5.12 Bia Tsingtao – Biere Chinoise (4,7%) CHF 6.-

5.13 Bia Hoi – Pression CHF 4.50

Rượu vang – Vins

5.13 Vang đỏ – Rouges :

5.14 Vang hồng – Rosés :

5.15 Vang trắng – Blancs :